goede voornemens kalender
,

Goede voornemens

75% van de goede voornemens mislukt

U weet waarschijnlijk dat meer dan 75% van de goede voornemens sneuvelt binnen 1 maand nadat ze begonnen zijn. Dat is erg teleurstellend, maar je zou ook kunnen zeggen dat ondanks veel tegenslag toch nog steeds 25% van de goede voornemens kans heeft om te slagen! Als leider maakt u ook elke jaar goede voornemens en noemt dat dan meestal “nieuwe doelen”. Er zijn helaas geen cijfers over het percentage van de doelen dat wel of niet gehaald wordt. U weet dat waarschijnlijk wel voor u zelf.

Nu is er wel veel geschreven over de methode van het stellen van doelen. U kunt deze het beste SMART definiëren. De vraag die ik u hier wil voorleggen gaat niet zozeer over het SMART principe maar veel over de gebieden waarvoor u doelen stelt voor het komende jaar.

Doelen

DoelDe doelen gaan veelal over omzet, winst, kosten, ziekteverzuim en dergelijke. Feitelijk zijn dit resultaten van uw inspanningen. Met andere woorden: als u doet wat u moet doen en uw mensen doen dat ook zou uw omzet optimaal moeten zijn en uw ziekteverzuim nihil. Het is dus eigenlijk veel slimmer om naast de eindresultaten ook doelen te stellen door de factoren die uw doelen beïnvloeden. Wij zeggen ook wel eens dat het sturen van een organisatie met behulp van resultaten veel lijkt op het sturen van een auto met behulp van alleen de achteruitkijkspiegels. U kijkt namelijk altijd naar achter om vast te stellen of u het wel of niet gehaald heeft. Bijsturen kan dan vaak niet meer.

Gratis deelname Organisatie Rendement Scan

Aangezien leiderschap ons favoriete thema is en gelijktijdig de zwakste schakel van veel organisatie betreft, dagen wij u uit deel te nemen aan de Organisatie Rendement Scan. Deze scan geeft u door middel van 20 vragen op het gebied van mensen en bedrijfsprocessen direct een zeer goede indicatie waaraan u in de komende periode zou kunnen en misschien zelfs wel zou moeten werken om uw doelen te kunnen halen. Wij bieden u de mogelijkheid om gratis aan de scan deel te nemen.

Uw investering

De enige investering die wij van u vragen is uw naam en e-mailadres. Het spreekt voor zich dat wij deze uitsluitend voor dit doel gebruiken en om u in de toekomst af en toe enkele leiderschapstips toe te sturen. U kunt zich bij elke bericht dat u van ons ontvangt direct weer afmelden. Wij hopen natuurlijk dat de tips voor u de moeite waard blijken en ze graag wilt blijven ontvangen.

Durft u het aan? Voer hieronder uw gegevens in om uw gratis deelname aan te vragen.
De wil om te veranderen


verander je leven
Als je als mens iets in je leven wilt veranderen en dan hebben we het niet alleen over het roer volledig omgooien, maar ook soms over kleine gewoontes die je liever niet meer zou hebben, moet je daarvoor wel een goede reden hebben. Als die reden er niet is zal het je zeer waarschijnlijk niet lukken! Je hebt die gewoonte die je nu hebt niet voor niets. Ooit had je een goede reden om de dingen op die manier te doen en het biedt je schijnbaar nu nog steeds het nodige voordeel anders was je er allang mee gestopt!

Doelen realiseren

Er is veel geschreven over het waarmaken van doelen, de manier om snel miljonair te worden, carrière te maken of de ideale methode om een gelukkig en fantastisch leven te leiden. Elke auteur die welke methode dan ook heeft bedacht beweert dat zijn of haar methode werkt. Dat klopt meestal ook wel als je precies doet wij zij van je vragen en dat lang genoeg volhoudt. Waarom is dan niet iedereen miljonair en waarom is niet iedereen gelukkig?

Op deze vragen zijn veel verschillende antwoorden mogelijk en elke situatie blijkt altijd anders te zijn en daarom is het nagenoeg onmogelijk een algemeen antwoord op deze vraag te geven. Wel blijkt dat bij veranderingen, want daar gaat het dan om, mensen in eerste instantie iets erg graag willen, ervan overtuigd zijn dat ze het kunnen, er ook aan beginnen, maar tussentijds afhaken. Vreemd genoeg weten ze dan ook nog een goede reden te geven voor het afhaken. Let wel, wij begrijpen het maar al te goed dat mensen soms ergens mee stoppen terwijl ze het eerst erg graag wilden. Het is ons ook meermalen overkomen!

Wel of geen urgentie

In de meeste situaties blijkt dat de reden om te stoppen gezocht moet worden in het besef van de urgentie om te veranderen. Soms wil je iets heel erg graag, je verlangt er naar en bent bereid om er alles aan te doen om het ook waar te maken. Terwijl je aan de slag gaat lopen de dingen dan anders dan je verwacht had en valt hetgeen je ervoor moet doen tegen. Soms blijkt dat je bang bent voor het nieuwe of dat je er diep van binnen eigenlijk toch niet in gelooft dat jij dat ook zou kunnen. Er hoeft dan maar een beetje tegen te zitten en mensen stoppen met wat ze eerst vast besloten waren waar te maken. Dat is jammer en leidt in bijna alle gevallen tot extra teleurstellingen en bevestiging van wat je al dacht: jij kunt het niet, stop nu toch eindelijk eens met proberen. De kans dat je het een volgende keer weer probeert wordt steeds kleiner!

Dat is jammer en vaak ook niet nodig. Tegenslag is feitelijk bedoeld om het geloof in jezelf op de proef te stellen. Hoe graag wil je iets en wat ben je bereid daarvoor te doen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de angst om niet veranderen sterker voor je is dan de angst om wel te veranderen. Met andere woorden: het niet veranderen zou je meer pijn moeten bezorgen dan de gedacht aan het veranderen. Veranderen zou je dus plezier moet brengen. Door het pijn en plezier principe ontstaat een gevoel van urgentie. Urgentie zet mensen aan tot daden en daden leiden tot resultaten. Niet altijd direct wat je wilt maar altijd resultaat. Is het resultaat nog niet het gewenste, dan noemen we dat uitgesteld succes! Dan sturen we bij en gaan we opnieuw aan de slag!

Hoe zit het met jou

Ga voor jezelf eens na wat jij allemaal graag zou willen. Bepaal dan eens wat het voordeel zou zijn als je dat daadwerkelijk bereikt en bepaal ook eens wat het voordeel zou zijn om dat niet te bereiken. Doe dat ook voor de nadelen en maak dan de balans op.

Klik op de MP 3 hieronder om een uiterst krachtige oefening te doen die je helpt met oude gewoontes te breken en aan de slag te gaan met nieuwe gewoontes.

[podcast]http://www.zininleiderschap.nl/wp-content/uploads/2013/12/pijn_plezier.mp3[/podcast]

,

Zin in Leiderschap

ZINgeving als hulpmiddel bij bezielend leiderschap

Viktor Frankl, overlever van de holocaust, stelt dat de mens alles aan kan als hij een zin aan het leven toekent. Hieruit volgt ook het omgekeerde, dat de mens zonder zin niet kan leven. 

Langzamerhand groeit het besef hoe belangrijk zingeving is in alle aspecten van het leven dus ook  in het werk. Zaken doen en zingeving leken lange tijd tegenover elkaar te staan maar daar komt steeds meer verandering in. Zingeving en zaken betekent een vertaling van dat wat er in het leven werkelijk toe doet naar het werk: wat wilt u bereiken en wat is uiteindelijk de zin van uw werk?  Zingeving is in vrijwel elk beroep te vinden.  Dat hoeft helemaal niet zweverig of ingewikkeld te zijn.
Klanten helpen aan de telefoon, of een product of dienst verkopen waar je zelf in gelooft en waarmee je iemand blij kunt maken, kan veel  voldoening geven. Zingeving ontstaat door kleine dingen:  een kelner die glimlacht als hij je jouw bestelling brengt, een postbode die door weer en wind gaat om jouw brief op tijd te bezorgen.

Het effect van zingeving

Het zal u niet verbazen dat een medewerker gemotiveerder is als hij of zij het idee heeft dat de dagelijkse handelingen de moeite waard zijn en ertoe doen voor zichzelf of voor de omgeving.

Daarnaast zorgt de zingeving er ook voor dat medewerkers meer plezier in het werk ervaren, wat er weer voor zorgt dat ze vitaler zijn en vaak ook een betere gemoedstoestand hebt. Zij zullen dan ook minder vatbaar zijn voor burnout en ziektes.

Weet u zin te geven aan uw leiderschap? Zin hebben in willen zeggen dat je ergens naar verlangt. Als mensen ergens naar verlangen willen ze het erg graag hebben. De kunst van leiderschap aller tijden is om mensen ergens naar te laten verlangen. Nu zouden we onder de noemer van leiderschap 2.0 of inmiddels misschien al 3.0 een mooi nieuw programma kunnen lanceren met het motto dat het helemaal anders moet. Wij vinden wel dat leiders gemiddeld anders leiding zouden moeten geven dan dat zij dat op dit moment doen, maar dat roepen de goeroes al jaren en schijnbaar helpt het niet veel.

Als je als leider nu gewoon eens gaat doen wat de gemiddelde leiderschap goeroe vertelt, denk je niet dat het zou werken? Wij denken van wel, maar waarom is er dan toch zoveel belabberd leiderschap op de wereld en in bedrijven? Dat is een goede vraag die we hier zelf proberen te beantwoorden.

In hun gedrag worden mensen door verschillende aspecten beïnvloed. Om er een paar te noemen:

  • de rol die ze vervullen
  • omgeving en de context waarbinnen het gedrag plaatsvindt
  • hun kennis en vaardigheden
  • hun persoonlijke waarden en geaccepteerde bedrijf of groepswaarden
  • hun gevoel van identiteit
  • hun idee over ZINgeving

Hoewel zingeving hier onderaan het lijstje staat blijkt het ongeveer het allerbelangrijkste te zijn in de beïnvloeding van het gedrag van mensen. Zodra mensen niet meer het gevoel hebben dat wat zij doen iets bijdraagt aan hun gevoel van zingeving, zal de bereidheid om het te blijven doen zienderogen afnemen en uiteindelijk stoppen ze er ook mee. We kennen dit rijtje ook wel als de logische niveaus van Gregory Bateson en later Robert Dilts. De stelling is dat veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot veranderingen op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau echter, zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau!

Om mensen te beïnvloeden en ook jezelf sneller en met meer zekerheid te laten veranderen is het dus handiger op een zo hoog mogelijk niveau te beginnen. Het niveau van zingeving.

Zingeving is volgens ons een van de essentiële begrippen van leiderschap, naast bewustzijn en verbinding. Over twee laatste later meer. Als leider is het handig, volgens ons zelfs noodzakelijk dat je begrijpt wat jou bezig houdt. Waarvoor doe je wat je doet en waarom wordt je daar blij of juist verdrietig van. Als je dit begrijpt en dat deel ook van de mensen waar je leiding aan geeft kunt en wilt begrijpen werk je letterlijk aan zin in leiderschap.

Leiders met een gevoel voor zingeving lijken beter in staat bezielend leiding te geven en genieten daar meer van. Zij worden eerder gezien als authentiek en als leiders met diepgang.

Geeft u zichzelf nu eens een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 voor uw gevoel voor zingeving als leidinggevende. Wat is uw score en hoeveel ruimte u nog om te verbeteren?