Leiderschap en zingeving

Worden leiders geboren of gemaakt? Volgens ons kun je feitelijk bijna iedereen opleiden tot leider, maar het helpt enorm als je aanleg hebt.

Drie thema’s

Leiderschap is gebaseerd op drie belangrijke thema’s: zingeving, bewustzijn en verbondenheid. In ons gratis e-boek leest u er meer over. Kort gezegd komt het erop neer dat de leider weet waarom hij/zij iets doet en dan hebben we het vooral over het hogere doel: de zin van het geheel. Daarnaast is het belangrijk dat hij zich bewust is waar hij staat, zichzelf kent maar ook zijn mensen. Tenslotte is het belangrijk om in verbinding te staat met jezelf, je kern; je hart en hoofd met elkaar in verbinding staan.

Dat klinkt voor veel mensen een tikkeltje abstract. We maken dit in trainingen en coaching echter heel erg concreet en alledaags.

Vier pijlers: IQ, EQ, FQ en SQ

De vier pijlers die samen het platform vormen waarop leiders bouwen aan hun leiderschap zijn IQ, EQ, FQ en SQ.

IQ ofwel intelligentie gaat onder andere over kennis en gewoon slimme dingen doen. EQ hangt samen met ons vermogen om te gaan met emoties, zowel van onszelf als van anderen. FQ heeft te maken met u fysieke gesteldheid: gezondheid en vitaliteit. Tenslotte het SQ dat staat spiritueel quotiënt. De mate waarin wij ons bewust zijn van de samenhang en onze plaats in het grotere geheel. Dit heeft zoals u waarschijnlijk wel begrijpt alles met zingeving te maken.

Leiderschap

Leiderschap is het vermogen om op grond van een gedeelde visie richting te geven en samenhang te scheppen. Leiders zijn erop gericht om medewerkers vanuit eigen kracht en motivatie bij te laten dragen aan de organisatiedoelen. Zij halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen naar boven.

De kern van succesvol leiderschap is resultaatgerichte zingeving. Om dit te bereiken dienen leiders zich te ontwikkelen. In plaats van managen dienen zij leiderschap te tonen!

Zin In Leiderschap helpt u en uw organisatie uw ambities en doelstellingen te realiseren. De mensen staat daarbij voor ons centraal en uw doelstellingen bepalen mede de richting.

Aan de slag

Wij gaan uit van de talenten van de mensen en het vermogen om te veranderen en te leren. Tijdens onze programma’s sluiten we aan op uw praktijk. Op die manier ontwikkelen de mensen zich en ook de organisatie. Leiderschap is hierbij essentieel.

informeren