euros
, , ,

Omzet verbeteren

Help onze omzet moet verbeteren!

meesterschapOmzet en het vergroten ervan is een van de meest besproken onderwerpen tijdens salesmeetings. Elke verkoper kan duidelijk motiveren waarom de doelstelling niet is gehaald en de salesmanager kan op zijn/haar beurt aan de directie uitleggen waarom de totale doelstelling deze maand niet is gehaald. Het blijven drukken tegen verkopers met de boodschap dat het beter moet blijkt niet te werken en ook de zoveelste verkooptraining levert te weinig op. Sterker nog, als we het verlies aan omzet meerekenen van de dagen dat zij niet op weg waren en met klanten spraken, valt de balans zelfs negatief uit!

Dat kan ook anders!

Onlangs kwamen wij in contact met een ondernemer die er van overtuigd was dat hij het gezien de omstandigheden nog niet zo slecht deed. Tenslotte was de markt waarin hij opereerde nog niet goed hersteld. tarieven staan enorm onder druk en de concurrentie de laatste jaren veel sterker geworden. Hij leek zijn zaken goed op orde te hebben. Dit zijn de cijfers:

 • 19 verkopers, elk met een eigen jaartarget
 • 14 verkopers realiseerden hun targets
 • 5 verkopers realiseerden hun targets niet
 • De totale doelstelling van alle verkopers bij elkaar bedroeg € 5.025.000
 • Het bedrijf realiseerde een jaaromzet van € 5.161.000
 • Opmerking van het management: “Eigenlijk doen we het nog niet zo slecht!”

Hij ging de uitdaging aan

Hij ging de uitdaging aan om zijn omzet te verbeteren en liet ons de cijfers in kaart brengen en analyseren. Na de analyse waren dit de conclusies:

 • Het bedrijf laat onnodig behoorlijk wat omzet liggen
 • Met een doelgerichte inspanning is het makkelijk mogelijk de omzet met 10 – 15 % te verhogen!
 • De return on investment van deze inspanning bedraagt 2,8 ofwel bijna 300%
 • Opmerking van het management: “Wat stom dat we dit niet eerder hebben ontdekt!”

Durft u deze uitdaging ook aan? Wilt u uw omzet verbeteren?

Als u het aandurft uw cijfers door ons te laten analyseren en benieuwd bent hoeveel uw omzet kan verbeteren en hoe dat kan, neem dan contact met ons op. Laat hier uw reactie achter.

 

goede voornemens
, ,

Goede voornemens

Goede voornemens voor 2017

Metro onderzocht wat de meest populaire goede voornemens zijn voor 2017:

 1. afvallen
 2. stoppen met roken
 3. meer tijd met familie en vrienden doorbrengen
 4. sporten
 5. stoppen met drinken
 6. stoppen met stressen en meer genieten van het leven
 7. zaken op orde krijgen
 8. iets nieuws leren

Zit er iets van jouw gading bij? De meeste mensen denken dat zij hun voornemen wel waar zullen maken, terwijl 75% in de eerste maand al is gesneuveld! Uiteindelijk slaagt maar 17% in hun goede voornemens! Wat mij opvalt dat ze bijna allemaal gaan over kwaliteit van leven en niet over meer bezittingen!

ITR

Inspiratie, transpiratie en realisatie zijn de stappen die je achtereenvolgens moet zetten om je goede voornemen ook echt waar te maken. Vooral de eerste twee. De derde is het logische gevolg.

Inspiratie

Zorg dus om te beginnen voor genoeg inspiratie. Een goede inspiratiebron is het bewustzijn van de pijn en de ellende die je oploopt als je het voornemen niet waarmaakt. Als dat geen pijn oplevert is er ook niet voldoende aanleiding om te veranderen. Veranderen begint met een sterk besef van urgentie. Dus pijn bij falen en plezier bij slagen.

Transpiratie

Transpiratie is het gevolg van hard werken en doorzetten. Dat heb je meestal nodig om je doelen te realiseren. Als je moeite hebt met doorzetten is er meestal te weinig inspiratie! Kijk daar nog eens naar als het tegen zit zodat je weer weet waarom je het ook alweer doet.

Realisatie

werk in uitvoeringRealisatie is het logische gevolg van alle acties in de juiste richting. Soms een stapje terug maar daarna weer drie vooruit! Een helder beeld van wat je wilt, de juiste actie en doorzetten, doorzetten en nog eens doorzetten leiden bijna automatisch tot het gewenste resultaat! Tijd voor een feestje.

Niemand kan alles alleen

Kijk nu nog eens naar je goede voornemens en bedenk waarom je dat wilt, wat er gebeurt als je er niet in slaagt, wat het je oplevert als je geslaagd bent. Maak dit beeld zo helder mogelijk voor jezelf. Zoek plaatjes die het eindresultaat goed verbeelden en plak deze op in je omgeving zodat je ze dagelijkse ziet. Het houdt je scherp!

Kijk ook goed wat er voor nodig is om te slagen, wat jij al kunt, wat je nog moet leren en wie je daarbij kan helpen. Wat ga je concreet doen? Maak een dashboard voor jezelf waar je je vorderingen op bijhoudt. Geef jezelf bijvoorbeeld een cijfer voor bepaalde taken en pas dit regelmatig aan om te zien hoe goed je gaat en waar je kunt bijsturen. Betrekt zoveel mogelijk je omgeving en vraag hen jou te helpen. Ze doen het meestal graag.

Bedenk nu al wat je gaat doen om het te vieren als zodra je geslaagd bent. Misschien kun je ook tussentijds iets vieren als het realiseren van je einddoel wat verder weg ligt. Bedenk dan tussendoelen die bereikbaar zijn binnen afzienbare tijd.

ITR informatie.

Wil je alles weten over het ITR programma? Kijk dan hier maar eens.

Ik wens je veel inspiratie voor 2017!

DNA Leiderschapsprofiel
,

Leiderschap DNA

Leiderschap DNA

In samenwerking met vooraanstaande wetenschappers kunnen we nu uw leiderschapsprofiel vastellen mede aan de hand van uw DNA!

Excellerend Leiderschap

Echte leiders lopen vaak voorop als het gaat om gebruik maken van innovatieve technieken om zichzelf verder te verbeteren. Door uw DNA te analyseren tonen we u aan waar u nog ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Uw DNA Leiderschap Profiel is uw schakel naar vooraanstaande wetenschappers en u sluit zich aan de succesvolle captains of industry. Het vormt een perfecte basis om te groeien.

Werkwijze

Werkwijze DNA LeiderschapsprofielDoor middel van een speciale DNA kit stuurt u uw DNA in naar het laboratorium voor analyse. Daarna neemt u deel aan een speciale online assessment. De resultaten van uw DNA en het assessment vormen de basis van uw persoonlijk profiel. Een van onze gecertificeerde coaches koppelt het rapport aan u terug.

Privacy gewaarborgd!

Uw privacy is gewaarborgd! Uw DNA wordt anoniem verwerkt en anoniem opgeslagen. Uw DNA wordt apart van uw persoonsgegevens opgeslagen en er kan nooit een link tussen die twee worden gelegd. U ontvangt een unieke sleutel waardoor alleen u bij de resultaten van het onderzoek kunt. De rapportage gaat rechtstreeks naar u en u beslist zelf met wie u deze wilt delen. Uw gegevens worden beheerd door de Stichting Neuro Biologische Economische Studies. Door de gegevens bij een not-for profit organisatie te beheren voorkomen we dat ook in de toekomst op welke manier dan ook gegevens elders terecht zouden kunnen komen. Zonder uw unieke code zijn de gegevens voor een ander hoe dan ook waardeloos.

Direct aanmelden?

Klik op onderstaande knop u direct aan te melden voor de DNA Leiderschap Profiel Analyse

Eerst meer weten?

Wilt u eerst iets meer lezen over deze unieke methode? U kunt hieronder de brochure downloaden.

,

Urgentie bij veranderen

Urgentie bij veranderenStrip-veranderen

Vaak ervaren mensen een wens om te veranderen en rationeel willen ze dat dan ook echt. Ze maken plannen en doelstellingen en bepalen een datum waarop ze beginnen met het uitvoeren van hun plannen. Na enkele weken en soms zelfs al na een paar dagen ontdekken ze dat het nieuwe ook niet alles is en stoppen ze met hun goede pogingen.

Herkent u dit?

Het is niet vreemd als u dit herkent; het is ons allemaal wel eens overkomen. Zo gaat het ook vaak bij veranderingen in bedrijven en organisaties. De belangrijkste reden van het mislukken van de gewenste veranderingen is meestal dat er onvoldoende besef was van urgentie. De reden om te veranderen was niet helder en niet stimulerend genoeg. Daar komt vaak bij dat het niet veranderen lekker comfortabel is en schijnbaar onvoldoende prikkelt om echt te veranderen.

Dat kan ook anders

Als u iets wilt veranderen in uw leven of op uw werk moet er dus eerst een diep gewortelde wens zijn om dit ook echt te bereiken. De gedacht dat het blijft zoals het nu is moet meer pijn doen dan de angst voor de verandering of het onzekere van het nieuwe onbekende.

Creëer urgentie

Om een sterkt gevoel van urgentie te creëren is hier een eenvoudige maar effectieve methode.

Ga ergens rustig zitten en bedenk hoe uw huidige situatie is. Vorm er een zo levendig mogelijk beeld van. Sluit uw ogen en verbeeld u dat er de komende 5 jaar niets verandert. Hoe ziet uw leven er dan over 5 jaar uit. Ga na wat dat emotioneel met u doet, maar ook sociaal, financieel, op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Maak dit beeld zo compleet mogelijk. Hoor de mensen in uw omgeving tegen u praten luister naar at ze over u zeggen, eervaar het gevoel dat bij deze situatie hoort. Geef het kleur en zorg dat u er deel van uitmaakt. Bekijk het niet van een afstand maar sta er midden in.

Als u een beeld heeft van uw situatie over 5 jaar, ga dan opnieuw 5 jaar verder en herhaal dit proces. Doe dat nogmaals met 15 en met 20 jaar. Waarschijnlijk voelt u zich niet heel erg goed en zit u wat in elkaar gezakt.

veranderenOpen dan uw ogen en haal even diep adem, schud dit vervelende gevoel van u af en veronderstel nu dat u wel gaat veranderen. U onderneemt in gedachten alles acties die u zich voorneemt. Sluit opnieuw uw ogen en vorm een beeld van uw leven over 5 jaar waarbij alle acties die u zich had voorgenomen perfect zijn uitgekomen. Hoe ziet u leven er dan uit. Herhaalt dit met 10, 15 en 20 jaar. Maak opnieuw alles zo levendig mogelijk. Hoor, zie, voel, proef en ruik uw nieuwe leven. en open daarna weer uw ogen.

Voelt u het verschil tussen veranderen en blijven doen wat u altijd heeft gedaan? Als u geen verschil of slechts weinig verschil ervaart, is het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. In heet geval dat u een zeer sterk verschil ervaart kan dit uw gevoel van urgentie versterken. U kunt deze oefening zo vaak herhalen als u wilt of te weten waarvoor u ook alweer doet.

Ik wens u veel plezier op uw weg.

Overpeinzingen van een Leider

Overpeinzingen van een Keizer

Marcus  Aurelius Antoninus werd geboren in 121 en stierf in 161 na Christus. In zijn dagboeken liet hij een groot aantal overpeinzingen na die ook vandaag de dag nog actueel zijn. Een ervan is het volgende citaat:

Bedachtzaamheid

“Wees ieder moment bedachtzaam als een Romein en als een man die alles wat hij onder handen heeft met volmaakte, simpele waardigheid uitvoert; wees altijd vol mededogen, onafhankelijk en rechtvaardig en ban alle andere gedachten uit je geest. Als je iedere handeling kon verrichten als was het de laatste, en je geest leeg kon maken van alle nalatige gedachten en emotionele reacties, als je hypocrisie, zelfzucht en bitterheid kon vermijden, dan zou je jezelf vrij kunnen maken en niet meer ontevreden zijn met het leven dat je is toebedeeld.
Je weet hoe weinig je eigenlijk nodig hebt om een leven te leiden dat in kalme overpeinzingen verloopt. Want als je zo leeft, zullen de goden niets meer van je vragen.”

Hoewel deze gedacht inmiddels bijna 2000 jaar oud is, heeft deze niet aan actualiteit ingeboet.

Verbazing, verwondering en verbijstering

Kijkend en luisterend naar de leiders van ons land en de rest van de wereld val ik van de ene verbazing in de andere. Zij rollen over elkaar heen met wapengekletter en oorlogstaal. Bommen en granaten in plaats van bedachtzaam handelen. Hals afsnijden in plaats van bedachtzaam handelen. Vechten voor de eigen positie in plaats van voor het grotere gemeenschappelijke belang, Waar hebben wij zulke leiders aan verdiend? Of is het zo dat elk volk de leiders krijgt die het nodig heeft?

Leiderschap of ebola; wat is erger?

Ebola wordt gezien als een zeer besmettelijke ziekte die inmiddels vele slachtoffers heeft gemaakt. De wereld doet langzaam en onzeker haar best deze ziekte het hoofd te bieden. Het lijkt alsof de economische belangen niet groot genoeg zijn om echt in beweging te komen. Wanneer beginnen we het hoofd te bieden aan de breed verspreide en besmettelijke gevolgen van falend leiderschap?

Bent u een Leider?

Als u leider bent in welke hoedanigheid dan ook, dan raad ik u aan de overpeinzing van de ouder keizer er nog eens op na te lezen.

Bent u een lijder?

In dat geval raad ik u aan uw leiders te attenderen op het gedachtegoed van de oude keizer. Maan uw leiders tot bedachtzaamheid en verdraagzaamheid. Maan uw leiders tot het maken van verbinding met de ander en maan uw leiders tot vergevingsgezindheid. Maan uw leiders meer te zoeken naar waarom de ander meer gelijk zou kunnen hebben dan zij zelf. Leer uw leider om te gaan met diversiteit.

Ik wens u veel bedachtzaam leiderschap!

,

Creativiteit en Leiderschap volgens Marianne Williamson

Creativiteit en Leiderschap volgens Marianne Williamson

Marianne Williamson, geboren 8 juli 1952, is een spiritueel leraar, schrijfster en docent. Ze heeft meerdere boeken geschreven, waaronder vier New York Times #1 bestsellers.

In deze video vertelt zij over creativiteit en leiderschap.

,

Help ze schieten voor de vrede

Help ze schieten voor de vrede!

.

Vanmorgen, 5 augustus, begon er weer een broos bestand van 72 uur tussen Israel en de Palestijnen. Intussen vechten ze in Oekraïne lekker door, net als in Syrië, Libië en vele andere plaatsen in de wereld. De wereld herdenkt de 1e Wereldoorlog met miljoenen slachtoffers en ook vandaag de dag nog steeds sneuvelen duizenden mensen door de hand van andere mensen.

Wat is dat toch?

Objectief is niet vast te stellen wie er nu meer rechten heeft op dat ene stuk grondgebied. Het is niet vast te stellen wie er gelijk heeft omdat iedereen wel een beetje gelijk kan hebben. Zolang mensen blijven denken dat zij de enige waarheid in pacht hebben en zolang deze mensen de ander als een geducht gevaar zien, zal er oorlog, terrorisme, geweld en vernieling blijven bestaan. Met de Koran, de Bijbel en de Thora in de achterzak trekt men ten strijde om de ander af te slachten. Terwijl men zich op deze heilige boeken beroept en beweert dat de strijd door welke Hogere Macht dan ook wordt ondersteunt kijken we er naar, doen een donatie, gaan op vakantie en gaan we door met de orde van de dag.

Zodra de scherpe kanen van de nationale verontwaardiging zijn afgeplat gaat het leven gewoon door. Diegenen van wie de kinderen of de ouders zijn vermoord trekken opnieuw en strijde om “rechtvaardigheid te laten zegevieren”

Help ze schieten gewoon door!

rampplek mh17Terwijl er naarstig gezocht wordt naar stoffelijke resten van slachtoffers en iedereen vindt dat dit hoge prioriteit heeft, alle leiders zeggen dat ze daar aan mee willen werken, schiet men rustig door!

Laten we beginnen ons af te vragen hoe het mogelijk is dat we zo diep zijn gezonken dat we het leven van een ander schijnbaar niet erg waardevol achten. Ja natuurlijk bij een “ramp” met vreselijke beelden kunnen we ons nog even opwinden en ons geweten afkopen met een donatie, een knuffel, handtekening in een rouwregister en een kaarsje hier of daar.

Daarmee zal het nooit stoppen.

Leiderschap: het Kwaad of de Oplossing?

Leiders veroorzaken meer ellende dan enkele goeroes kunnen oplossen. Nelson Mandela, Ghandi, Marten Luther King, Moeder Teresa. In 1994 kregen Yasser Arafat, Simon Peres en Yitzchak Rabin de Nobelprijs voor de Vrede. 20 Jaar later sturen leiders van dezelfde landen hun soldaten de oorlog en de dood in. In het proces sneuvelen dagelijks vele onschuldigen. Hier moet een eind aan komen. Leiders zijn zowel het kwaad als de oplossing!

Leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden en het geluk van hun mensen. Oorlog kan hier geen deel van uit blijven maken. Eens zal een van de gewraakte leiders kracht en moed moeten tonen door de ander ook gelijk te geven, te stoppen met vechten en te beginnen met het tot stand brengen van een vreedzame coëxistentie. We hebben allemaal gelijk of geen van allen. Het gaat er om dat we beseffen dat de ander net zoveel gelijk kan hebben dan wij zelf. Onze uitdaging om een samenleving tot stand te brengen die gericht is op geluk en welzijn in plaats van bezit en welvaart, is om te zoeken naar redenen waarom de ander meer gelijk kan hebben dan wij zelf.

Iedereen is leider: ook U!

Als we blijven wachten op de grote leiders komen we op de korte termijn waarschijnlijk bedrogen uit. Waarom geven we zelf niet het goede voorbeeld? We kennen allemaal het gezegde: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf”. Ieder van ons is in dat opzicht de leider over zijn eigen leven. Durft u deze immense uitdaging aan?

,

Ethisch dilemma

Ethisch dilemma

In deze video zien we een TED presentatie van Dan Ariely over onze ethische code en hoe we daarmee kunnen spelen.

Dan Ariely, geboren in 1967, is een Amerikaans-Israëlische hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University in North Carolina (VS). Ariely wordt wereldwijd erkend als een vooraanstaand gedragswetenschapper.

Hij bestudeert de fouten in onze morele code: de redenen waarom wij denken dat het (soms) oké is om te bedriegen of te stelen. Studies wijzen uit dat we inderdaad voorspelbaar irrationeel handelen en dat we beïnvloed worden op manieren die we niet kunnen vatten. Dit veroorzaakt binnen organisatie soms ernstige ethische dilemma’s

Hij raakte op zijn 18de ernstig gewond en moest lang in het ziekenhuis moest verblijven omdat 70% van zijn lichaam ernstig verbrand was. Deze gebeurtenis zou er wel eens toe kunnen hebben geleid dat hij gedragswetenschapper is geworden. De ervaring in het ziekenhuis leidde tot zijn eerste onderzoek naar onlogisch gedrag: terwijl we denken dat we verstandig en afgewogen handelen, bepalen allerlei verborgen irrationele mechanismen in feite wat we doen. Maar ze bepalen ook de mate waarin we “eerlijk” zijn. In deze presentatie gaat hij verder in op het gemak waarmee we verleid kunnen worden om oneerlijk te zijn met de bekende gevolgen voor ons financiële systeem.

Hoewel de presentatie al weer een paar jaar geleden werd gegeven is het onderwerp van het ethisch dilemma nog altijd actueel. Hoe is het binnen uw organisatie gesteld? Hoe speelt u daar met uw leiderschap op in?

meedoen en winnen
, ,

Meedoen of winnen

“Meedoen is belangrijker dan winnen!”olympische vlag

Het is een van de motto’s van de Olympische spelen. Voor Nederland de meest succesvolle spelen tot nu toe! Een zeer groot compliment voor alle sporters en coaches!!

Valt er wat te leren?

De evaluaties van de spelen zullen een dezer dagen wel op gang komen en natuurlijk wil iedereen weten hoe is het gekomen en wat moeten we doen om dit over 4 jaar te evenaren of zelfs te overtreffen? De vraag die ik bij jou als leider neer wil leggen is wat kun jij leren van deze spelen en de successen van de sporters?

Hebben de Polen gewonnen of verloren?

De Poolse dames besloten in de finale van de ploegen achtervolging om hun reserve in te zetten die op papier minder sterk zou zijn dan een van de andere dames. Zij schaatsten schijnbaar op hun gemak naar een tweede plaats. De reden hiervoor was dat zij vooraf hadden ingeschat dat het winnen van de finale een onhaalbare klus zou zijn. Zij kozen ervoor de reserve in te zetten omdat in Polen een sporter met een Olympische medaille financieel gesteund wordt en een groot aanzien geniet. Hebben zij nu verloren of toch gewonnen?

Wat doet het ertoe?

Schijnbaar zijn er ook andere dingen belangrijk dan de gouden medaille. Elke sporter en ook elke leider en medewerker maakt deze afweging voor zichzelf. Sven Kramer kon aanvankelijk niet blij zijn met zijn tweede plaats op de 10 kilometer, terwijl Carien Kleibeuker zeer blij was met haar bronzen plak op de 5000 meter. De verwachtingen en overtuigingen die je hebt hebben grote invloed op de emotie die je ervaart na afloop bij het behalen van het resultaat. Zo is het in het dagelijks leven ook!

Verwachtingen leiden tot teleurstellingen

We kunnen veel leren van de sporters die beladen met medailles zijn terug gekomen. Allereerst lijkt het, dat als het resultaat overweldigend is, niemand meer maalt om het proces op weg er naar toe. Het doel lijkt de middelen te heiligen totdat de euforie is weggeëbd. Onze verwachtingen zijn gebaseerd op onze behoeften. Meestal zijn we ons van deze laatste niet zo erg bewust, maar ze zijn er wel degelijk. Door jezelf meer bewust te worden van behoeften en verwachtingen en deze goed te managen kunnen we onze teleurstellingen verminderen. Het is echter ook en misschien wel vooral handig om onze gewenste resultaten te bereiken. Dat is wat de Olympische sporters de afgelopen jaren hebben gedaan en blijven doen.

Hoe doen ze dat toch?olympische ploeg 2014

Wat we vooral kunnen leren van de sporters is de manier waarop zij zich hebben ingezet om hun resultaten te boeken. De manier waarop zij dat doen is kort als volgt samen te vatten.

 • Weet wat je wilt en wat je kunt en wat je nog niet kunt
 • Zorg dat je een helder doel voor ogen hebt (visualiseren en imagineren), houd dit voortdurend helder voor ogen en weet vooral ook waarom je dit wilt
 • Vertrouw erop dat je dit doel zult behalen
 • Deel dit doel met je omgeving
 • Zorg voor een omgeving die je helpt en steunt jouw doel te bereiken
 • Plan en organiseer alles wat nodig is om het doel te bereiken
 • Ga aan de slag, werk hard, werk hard en werk hard
 • Laat je niet van de wijs brengen
 • Evalueer tussentijds en stuur bij
 • Werk hard, werk hard en werk hard
 • Vier je successen en geniet

Leiderschap is net topsport

De vergelijking tussen topsport en leiderschap wordt vaak gemaakt. Veel voormalig topsporters verdienen er zelfs een goede boterham mee om leiders en ondernemers  hun verhaal te vertellen. Meestal komt de essentie aan op de bovenstaande punten.

Ondernemers en de omstandigheden

“Ja maar”, hoor ik ondernemers dan zeggen, “bij ons is dat allemaal anders en werkt het niet zo. Wij hebben te maken met crisis, teruglopen consumenten vertrouwen etc.” Hoever denkt u dat Sven Kramer, die hier symbool staat voor alle topsporters zou zijn gekomen als hij had gezegd: “Mijn schaatsen zijn krom en niet scherp, het is zover vliegen naar Calgary, ik ben zo lang van huis bij die wedstrijden. . . . . . ?”

Meedoen of winnen?

Gaat jij voor het meedoen of ga je toch voor het winnen? Beide is mogelijk en van beide kun je gelukkig worden afhankelijk van je verwachtingen en je behoeften. Hoe het ook zij, in beide gevallen is er werk aan de winkel!

Weet wat je wilt, waarom u dat wilt, wat ervoor nodig is, ga aan de slag, hou vol en geniet!

Ik wens je veel plezier en uithoudingsvermogen!

De berg spreekt

Reflectie

Het volgende verhaal is van een voor mij onbekende auteur. De reden dat ik het heb overgenomen is dat de metafoor die het bevat mij erg aanspreekt. Een van de motto’s die ik persoonlijk aanhang is dat de buitenwereld de ongenaakbare reflectie is van onze binnenwereld.

Citaat van onbekende auteur:

“Een jongeman wilde het vèr brengen in de wereld en had daarom altijd vlijtig gestudeerd. Verre reizen hoorden niet tot zijn programma. Kort na zijn examen bezocht hij Zwitserland en maakte een voettocht door de bergen. ‘Wat is het hier móói !’ riep hij en hoorde uit de bergen een verre stem: ‘… hier móói!’ Dit verschijnsel had hij tijdens zijn studie in de economie nog nooit gehoord. Wie riep hem hier wat toe? Werd hij nageaapt? Hij probeerde het nòg eens. ‘Sùkkel !’ riep hij en de stem uit de bergen antwoordde: ‘Sùkkel!’ ‘Ná-aper!’ riep hij weer, iets vertoornd en hoorde weer: ‘Ná-aper!’ Gelukkig ontmoette hij een wijze schaapherder op zijn pad en vroeg hem, wie die vreemde stem was. ‘Luister eens: Dòm-oor!’ riep hij en kreeg: ‘Dòm-oor!’ terug. ‘Het kan ook anders’, zei de schaapherder, ‘hoor maar !’ Hij riep: ‘Uitstékend!’ En het ‘uitstékend’ galmde uit de bergen terug. Voor u geen wonder maar voor deze jongeman een openbaring. ‘Gewèldig!’ riep hij zelf ook en kreeg: ‘Gewèldig!’ terug. ‘Deze bergen’ zei de schaapherder, ‘zijn de spiegel van het menselijk leven… Wat je tegen de bergen roept, krijg je van de bergen terug. En wat je tegen mensen roept… krijg je van mensen als echo terug!’ De jongeman begreep het!”