TOP Methode

De TOP Methode is een gestructureerde aanpak naar een succesvolle onderneming. Het werken volgens deze methode zorgt voor meer inspiratie, visie, daadkracht, motivatie, resultaat en rendement! Dat is ook de reden dat ondernemers met deze methode aan de slag willen. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende fasen van de methode.

Fase 1: Analysevergootglas

In deze fase spreken we met een doorsnede van de medewerkers in het bedrijf. Er wordt een beeld gevormd van de bestaande situatie. We maken verder gebruik van een aantal door ons zelf ontwikkelde scan om het beeld completer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld de HPO scan, gebaseerd op het gedachtegoed van André de Waal. Voor het onderzoeken van gedrag en leiderschapsstijlen kunnen we ons instrument Discoverus inzetten en voor de volledige bedrijfsanalyse de Business Performance Analyse. Ook is het mogelijk medewerkertevredenheid en klanttevredenheidsonderzoeken in te zetten. We stemmen uiteraard met u af welke van deze onderzoeken zinvol zijn en hoe we deze inzetten. In deze fase van de TOP Methode zijn openheid en vertrouwen belangrijk om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen. De resultaten van de onderzoeken en de gesprekken geven ons een helder beeld hoe het nu is gesteld. Aan de hand daarvan maken wij een korte rapportage die tijdens een presentatie wordt toegelicht.

doelstellingenFase 2: Rapportage bevindingen

Tijdens een presentatie aan de ondernemer en/of aan een projectgroep geven we helder en onomwonden weer wat onze bevindingen zijn. We geven daarnaast direct concrete adviezen en tips wat te veranderen en vooral ook waarom en met welk te verwachten resultaat. De adviezen vormen bij elkaar en kort en bondig plan van aanpak om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Met deze adviezen kunt u direct aan de slag; met of zonder onze hulp.

duim omhoogFase 3: Besluitvorming en planning

Na de presentatie van de bevindingen en het plan van aanpak wordt besloten of en op welke manier we samen aan de slag gaan. We plannen zoveel mogelijk direct activiteiten en de taken voor alle betrokkenen. We maken duidelijke afspraken en stellen de doelen “BESMART” vast. Zo weet iedereen gelijk waar het om gaat en wie waarvoor verantwoordelijk is.

werkin uitvoeringFase 4: Uitvoering en begeleiding

De activiteiten die we samen met u uitvoeren kunnen erg uiteen lopen. Wat we doen hangt volledig af van de bevindingen en de doelstellingen. Tijdens het hele proces houden we goed contact met elkaar en werken alle partijen met elkaar samen om de doelstellingen te realiseren. Waar nodig sturen we direct bij en begeleiden we mensen 1 op 1 om te helpen doelen waar te maken.

happy faceFase 5: Evaluatie

Evaluatie is een vast deel van het proces. Tijdens het hele proces controleren we veelvuldig of we met elkaar op het goede spoor zitten. Zo mogelijk sturen we direct bij. Aan het einde van de rit moet het geen verrassing meer zijn dat we de doelen hebben behaald. We vieren samen de succes en spreken hoe wat de organisatie doet om op de ingeslagen weg vol te houden. Werken aan duurzaam resultaat is hierbij het motto.

Meer weten?

Wilt u meer weten en zelf eens bepalen wat het werken met de TOP Methode voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag hier de gratis Organisatie Rendement Scan aan. Geheel vrijblijven, gratis maar nooit voor niets!

Liever direct een afspraak maken. Klik dan hier.