Resultaat verbeteren

Resultaat verbeteren begint met de bewustwording dat het beter zou kunnen en het gevoel van urgentie dat het nodig is.

Zelfevaluatie als basis voor verandering.

inkmodelEr zijn veel verschillende modellen die kunnen helpen bij het maken van een goede zelfevaluatie van uw organisatie. Wij gebruiken daarbij bij voorkeur het INK Model.

De kracht van het INK-managementmodel wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model. Wilt u meer weten over het model en de onderdelen klik dan op de afbeelding rechts.

Resultaat verbeteren door zelfevaluatie heeft ook een belangrijke valkuil: “Wij doen het al zo goed” Als u zichzelf binnen de organisatie gemiddeld een acht geeft, is dat behoorlijk goed. Als de rest van de klas echter een tien heeft lijkt er ruimte voor verbetering.

Door gestructureerd en vooral objectief naar de verschillende verbetergebieden te kijken vormt zich een beeld van de verbeterkansen. Wij hanteren de door onszelf ontwikkelde TOP Methode.

De TOP Methode bestaat uit enkele logische stappen:

  • Analyse
  • Rapportage van bevindingen
  • Besluitvorming en planning
  • Uitvoering en begeleiding
  • Evaluatie

Onze aanpak om samen met u als opdrachtgever verandering te helpen realiseren is gebaseerd op een aantal bewezen succesfactoren. De belangrijkste zijn: juiste omstandigheden, een integrale aanpak en aparte aandacht voor de mentale aspecten van gedragsverandering. Als de juiste condities voor verandering ontbreken is eerst een gedegen voorbereiding noodzakelijk; niet ieder probleem is ‘rijp’ voor een aanpak.

Urgentie

Bij elke verandering is het noodzakelijk dat er voldoende besef van urgentie is. De pijn van het niet veranderen zou groter moeten zijn dan de angst voor de veranderingen zelf. Met een planmatige aanpak en voldoende commitment leidt dat in de meeste gevallen tot een succesvolle verandering.

Uit onze ervaring als leidinggevende aan vele veranderprocessen weten wij als geen ander waar u doorheen moet om versneld te groeien naar een organisatie voortdurend streeft naar het beste en wil verbeteren wat beter kan. Wij helpen u en uw leiders  graag bij dit proces om te innoveren en te inspireren bij de gewenste veranderingen. Bent u er klaar voor? Klik dan hier