Rendement van uw loonsomnormaal verdeling

Wist u dat u van uw medewerkers een normaal verdeling kunt maken als we de kwaliteit in kaart brengen? Deze statistische oefening zou u duidelijk maken dat ongeveer 16% van uw medewerkers structureel onder de maat scoren, eveneens ongeveer 16% een super prestatie levert en de resterende 68% een gemiddelde prestatie. Als u er goed over nadenkt weten wij bijna zeker dat er ook namen bij kunt bedenken!

Aanzienlijke verschillen in rendement

Wat u waarschijnlijk niet weet is dat op basis van onderzoeken blijkt dat de verschillen in rendement van de medewerkers aanzienlijk zijn. Bij uw medewerkers is het rendement van de mensen die onder de maat scoren bijna 40% lager dan bij de mensen die en top prestatie leveren. Bij hoger geschoolde specialisten en leidinggevende zijn ver verschillen nog groter. Leiders die bijvoorbeeld onder de maat presteren leveren gemiddeld 48% minder op ten opzichte van gemiddeld presterende en zelf ruim 95% minder dan leiders die een top prestatie leveren!

Jaarlijks tussen 25 en 30% verlies van rendement!

Een klein voorbeeld. Een MKB onderneming met 50 gewonde medewerkers, 8 hoog opgeleide specialisten en 6 leidinggevenden. Alle medewerkers worden redelijk normaal betaalt en de loonsom bedraagt ruim 2 miljoen. Gebaseerd op de berekeningen is bijna € 560.000 van de totale loonsom zinloos besteed!

Tenzij al uw medewerkers toppers zijn verliest u onnodig veel geld!

Dat kan ook anders!

Uw uitdaging is om onder de maat presterende medewerkers te ontwikkelen naar minimaal gemiddeld, uw gemiddeld presterende medewerkers te ontwikkelen naar toppers en om uw toppers te behouden. Uiteraard is het ook een uitdaging om bij nieuw personeel te selecteren op toppers! Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Wij helpen u daar graag bij.

[Form id=”10″]