Hoe helpen wij u en waarmee

Niemand kan alles alleen en iedereen kan wel eens wat hulp gebruiken. Sterk leiderschap verzamelt sterke mensen om zich heen en laat zich graag helpen. De afgelopen 20 jaar hebben wij ons volledig toegelegd leiders en bedrijven te helpen beter te worden in wat zij doen. Wij helpen bedrijven en leiders met deze probleemgebieden.

Probleemgebieden die we helpen oplossen

 • Versterken leiderschap
 • Persoonlijke leiderschapsstijl
 • Functioneren en beoordelen
 • Duurzame Inzerbaarheid
 • Onderhandelen
 • Communicatie
 • Missie, visie en strategie
 • Omgaan met diversiteit
 • Competentiemanagement
 • Presenteren
 • Werving en selectie
 • Reogranisaties
 • Inspiratie en motivatie
 • Teambuilding
 • Omgaan met conflicten
 • Effectief vergaderen
 • Assessments
 • Bedrijfscultuur

Producten en diensten waarmee we dat doen

Om de doelen die we samen met u afspreken ook daadwerkelijk te bereiken zetten we verschillende producten en diensten in.

 • Bedrijfsadvisering
 • Trainingen
 • Coaching
 • Assessments
 • Workshops en webinars
 • Online coaching en e-learning

Hoe: doel en resultaatgericht

Alles wat wij doen is doel en resultaatgericht. Leiderschap is per definitie doelgericht met als hoofddoel het gewenste resultaat bereiken! Daarvoor is een heldere aanpak noodzakelijk. Wij werken met de TOP-methode en gezond boeren verstand.

TOP-methode: helder en gedegenLeiderschap verbeteren door TOP methode

De TOP Methode is een gestructureerde aanpak naar een succesvolle onderneming. Het werken volgens deze methode zorgt voor meer inspiratie, visie, daadkracht, motivatie, resultaat en rendement! Dat is ook de reden dat ondernemers met deze methode aan de slag willen. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende fasen van de methode.

FASE 1: ANALYSE

Top plan fase 1In deze fase spreken we met een doorsnede van medewerkers in het bedrijf. Er wordt een beeld gevormd van de bestaande situatie. We maken verder gebruik van een aantal door ons zelf ontwikkelde scans om het beeld completer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld de HPO scan en de Organisatie Rendement Scan. Voor het onderzoeken van gedrag en leiderschapsstijlen kunnen we ons instrument Discoverus inzetten en voor de volledige bedrijfsanalyse de Business Performance Analyse. Ook is het mogelijk medewerkertevredenheid en klanttevredenheidsonderzoeken in te zetten.

We stemmen uiteraard met u af welke van deze onderzoeken zinvol zijn en hoe we deze inzetten. In deze fase van de TOP Methode zijn openheid en vertrouwen belangrijk om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen. De resultaten van de onderzoeken en de gesprekken geven ons een helder beeld hoe het nu is gesteld. Aan de hand daarvan maken wij een korte rapportage die tijdens een presentatie wordt toegelicht.

FASE 2: RAPPORTAGE BEVINDINGEN

TOP Plan fase 2Tijdens een presentatie aan de ondernemer en/of aan een projectgroep geven we helder en onomwonden weer wat onze bevindingen zijn. We geven daarnaast direct concrete adviezen en tips wat te veranderen en vooral ook waarom en met welk te verwachten resultaat. De adviezen vormen bij elkaar en kort en bondig plan van aanpak om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Met deze adviezen kunt u direct aan de slag; met of zonder onze hulp.

FASE 3: BESLUITVORMING EN PLANNING

TOP Plan fase 3Na de presentatie van de bevindingen en het plan van aanpak wordt besloten of en op welke manier we samen aan de slag gaan. We plannen zoveel mogelijk direct activiteiten en de taken voor alle betrokkenen. We maken duidelijke afspraken en stellen de doelen “BE-SMART” vast. Zo weet iedereen gelijk waar het om gaat en wie waarvoor verantwoordelijk is.

FASE 4: UITVOERING EN BEGELEIDING

De activiteiten die we samen met u uitvoeren kunnen erg uiteen lopen. Wat we doen hangt volledig af van de bevindingen en de doelstellingen. Tijdens het hele proces houden we goed contact met elkaar en werken alle partijen met elkaar samen om de doelstellingen te realiseren. Waar nodig sturen we direct bij en begeleiden we mensen 1 op 1 om te helpen doelen waar te maken.

FASE 5: EVALUATIE

ETOP Plan fase 5valuatie is een vast deel van het proces. Tijdens het hele proces controleren we veelvuldig of we met elkaar op het goede spoor zitten. Zo mogelijk sturen we direct bij. Aan het einde van de rit moet het geen verrassing meer zijn dat we de doelen hebben behaald. We vieren samen de succes en spreken hoe wat de organisatie doet om op de ingeslagen weg vol te houden. Werken aan duurzaam resultaat is hierbij het motto.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten en zelf eens bepalen wat het werken met de TOP Methode voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag hier de gratis Organisatie Rendement Scan aan. Geheel vrijblijvend en gratis maar nooit voor niets!

Direct een afspraak maken?

Liever direct een afspraak maken. laat dan hieronder uw gegevens achter.

Ik wil een afspraak maken. . . . . .

1 + 6 = ?