Een training is nooit een doel op zich,
het is slecht een middel tot!

Trainingen zijn altijd doelgericht en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van competenties.

Leiderschaptraining

TalentontwikkelingVoor de ontwikkeling van leiderschap is meer nodig dan een training, echter kan een training volgens ons wel deel uitmaken van een totaal traject om persoonlijk of teamleiderschap te verbeteren.

De inhoud van de leiderschaptrainingen wordt altijd volledig afgestemd op de doelstellingen en de individuele leerbehoeftes van de deelnemer(s). Zo werk dat bij ons! Het gaat er niet om wat wij allemaal wel of niet weten; het gaat erom wat u nodig heeft om uw doelstellingen te realiseren.

De mogelijke onderwerpen tijdens leiderschaptrainingen

Een leiderschaptraining is zoals gezegd slechts een hulpmiddel om een specifiek doel te bereiken en meestal zelfs een van de hulpmiddelen. Het is nooit een doel op zich. De onderwerpen tijdens trainingen kunnen zeer divers zijn. Hieronder een voorbeeld van enkele van de mogelijke thema’s tijdens leiderschapstrainingen.

 • Management of toch leiderschap
 • Ontwikkeling van missie, visie en strategie
 • Inspiratie, passie en motivatie
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met medewerkers
 • Persoonlijke leiderschapsstijl
 • Coaching on the job en taakvolwassenheid
 • Omgaan met diversiteit op de werkvloer
 • Assertief communiceren
 • Teambuilding
 • Functioneringsgesprekken voeren
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Omgaan met conflicten
 • Personeel selecteren en beoordelen
 • Timemanagement en persoonlijke effectiviteit
 • Energiek presenteren
 • Effectief vergaderen
 • Onderhandelen
 • Speciale wensen?

Digitale ondersteuning

Zoals u op de pagina blended en e-learningkunt lezen ondersteunen wij onze programma’s door middel van een eigen digitale leeromgeving. Dat zorgt ervoor dat het totale proces van de ontwikkeling beter te volgen en te bewaken is. Daarnaast is het ook nog eens effectiever en efficiënter!

Fasen van het ontwikkelingsprocesPDCA

Het totale proces bestaat uit een aantal logische fasen die u zeker herkent:

 • Kennismaking
 • Besluitvorming
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Voordat we aan de slag gaan maken we persoonlijk kennis om te bespreken wat u zou willen veranderen en we willen ook graag weten waarom en vooral ook waarom u dat nog niet gedaan heeft en wat u tegen houdt. Op basis van onze kennismaking maken we een plan van aanpak met daarin een overzicht wat we samen gaan doen met de daarbij horende doelstellingen. Ook ontvangt u een overzicht van een mogelijke planning en investeringen. U neemt een besluit en we gaan met elkaar aan de slag. Om te zorgen dat we op het juiste pad blijven en u krijgt waar u behoefte aan heeft evalueren we regelmatig met elkaar. Zo nodig sturen we bij om de gezamenlijke doelstellingen te halen. U staat in dit hele proces als mens centraal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat de toegevoegde waarde van een leiderschapstraining voor u en uw team kan betekenen?