Lezingen en spreekbeurten over leiderschap

Lezing-1Leiderschap blijft een intrigerend thema voor veel managers en organisaties en de bibliotheken zijn er over volgeschreven. Wij verzorgen diverse lezingen over het thema leiderschap. De lezingen worden altijd aangepast aan het publiek en aan actuele situaties die binnen bedrijven of organisaties spelen. Op deze manier herkennen de toehoorders zich optimaal in het verhaal.

Waar gaan lezingen over?

Over leiderschap, verandering, organisatie ontwikkeling, organisatie cultuur en hoe je als organisatie en als mens kunt groeien. Dit vanuit onze overtuiging dat organisaties zich kunnen ontwikkelen wanneer de mensen zich kunnen ontwikkelen. Leiderschap speelt daarbij een essentiële rol.

We bespreken belangrijke leiderschap en organisatie vragen zoals:

  • Hoe geef je leiding aan jezelf ga je door waar anderen stoppen?
  • Hoe inspireer je anderen en geef je effectief leiding?
  • Hoe motiveer je een team?
  • Hoe bouw je een sterke en effectief samenwerkende organisatie?
  • Hoe veranderen wij onze organisatiecultuur?
  • Welke organisatie strategieën leiden tot succes?
  • Hoe succesvol onze doelen te implementeren: 1% inspiratie en 99% transpiratie?
  • Hoe succesvol om te gaan met de huidige steeds snellere veranderingen?

Waarvoor worden wij gevraagd?

Om mensen te motiveren en inspireren om te veranderen en te groeien. Vanuit passie, kennis, ervaring en duidelijke visie op leiderschap. En lezingzaal1met veel humor, plezier en energie.

Wat kunt u verwachten?

U kunt verwachten dat het een interactief en  inspirerend verhaal is waar mensen zich in kunnen herkennen. Het spreekt tot de verbeelding en nodigt uit tot nadenken en zet soms zelfs aan tot directe verandering. Het is leuk en actueel en voor elk publiek geschikt zolang er iets speelt op het gebied van leiderschap.

Lezing wordt workshop

Het kan zijn dat u meer wilt dan een lezing maar geen training of coaching. In overleg met u kunnen we het gekozen thema van  de lezing uitwerken naar een workshop. Deelnemers gaan dan meer dan bij de lezing ook zelf aan de slag met het thema. De manier waarop passen we aan aan het publiek en de doelstellingen. Het blijft leuk, luchtig  en toch leerzaam.

Voor wie geschikt

De lezingen zijn geschikt voor elk publiek dat iets heeft met leiderschap. Dat kunnen leidinggevenden zijn in bedrijven of organisaties, maar ook sportcoaches of besturen van verenigingen. Kortom iedereen die te maken heeft met vormen van leiderschap. Aangezien zelfleiderschap een belangrijk onderwerp is van leiderschap kan de lezing makkelijk aan elke groep worden aangepast.

Een lezing kan onderdeel zijn van een bijeenkomst als inleiding of afsluiting, onderdeel van een training of vergadering of gewoon zo tussendoor.

Werkwijze

Lezing2Voorafgaand aan de lezing houden we een gesprek met de organisator over doelstellingen, type publiek, plaats en tijd. Zo mogelijk komen we op locatie kijken naar de ruimte, licht en geluid als dat een rol zou spelen. De spreker is altijd ruim voor aanvang aanwezig om flexibel in te kunnen spelen op de situatie van het moment.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden uw bijeenkomst aan te kleden met een inspirerende lezing over leiderschap die ook nog eens volledig is aangepast aan uw situatie?

Workshops en trainingen . . .