HPO: High Performance Organisatie

André de Waal deed wetenschappelijk onderzoek en ontdekte dat er 35 kenmerken zijn die een directe relatie hebben met de prestaties van de organisatie. Volgens De Waal is een “HPO” een organisatie die het ten opzichte van branchegenoten gedurende een periode van 5 jaar significant beter doet. Gemiddeld levert een HPO betere prestaties, verdienen zij meer en hebben zij lagere kosten!

De Waal categoriseerde deze 35 kenmerken in 5 groepen:

  • Kwaliteit van het management
  • Openheid en Actiegerichtheid
  • Langetermijngerichtheid
  • Continue verbetering en vernieuwing
  • Kwaliteit van de medewerkers

Als leider wilt u het beste voor en uit uw bedrijf! U realiseert zich dat uw mensen een belangrijke schakel zijn in het behalen van resultaten. Het afstemmen van de bedrijfsprocessen op de taken en de doelstellingen van het bedrijf zijn ook niet onbelangrijk. U weet het allemaal en toch loopt het soms niet zo als u zou willen. dat kan anders!

TOP Methode: The Optimum Performance

Met onze eigen TOP methode doen we op basis van gezoend boeren verstand al jaren wat André de Waal in zijn onderzoek wetenschappelijk heeft aangetoond: gestructureerd werken aan die aspecten die er toe doen als het gaat om de de best mogelijke prestatie te leveren!

TOP Methode

Aanpak TOP Methode

De TOP Methode bestaat uit enkele logische stappen:

  • Analyse
  • Rapportage van bevindingen
  • Besluitvorming en planning
  • Uitvoering en begeleiding
  • Evaluatie

Onze aanpak om samen met u als opdrachtgever verandering te helpen realiseren is gebaseerd op een aantal bewezen succesfactoren. De belangrijkste zijn: juiste omstandigheden, een integrale aanpak en aparte aandacht voor de mentale aspecten van gedragsverandering. Als de juiste condities voor verandering ontbreken is eerst een gedegen voorbereiding noodzakelijk; niet ieder probleem is ‘rijp’ voor een aanpak.

Urgentie

Bij elke verandering is het noodzakelijk dat er voldoende besef van urgentie is. De pijn van het niet veranderen zou groter moeten zijn dan de angst voor de veranderingen zelf. Met een planmatige aanpak en voldoende commitment leidt dat in de meeste gevallen tot een succesvolle verandering.

Uit onze ervaring als leidinggevende aan vele veranderprocessen weten wij als geen ander waar u doorheen moet om versneld te groeien naar een organisatie voortdurend streeft naar het beste en wil verbeteren wat beter kan. Wij helpen u en uw leiders  graag bij dit proces om te innoveren en te inspireren bij de gewenste veranderingen. Bent u er klaar voor? Wilt u meer lezen over de TOP Methode?

Wat is de TOP methode?

Contact of eerst eens een  organisatie scan maken?

Wilt u meer weten, direct een afspraak maken of eerst eens een organisatie scan maken:

 Afspraak maken….            Organisatie Rendement Scan aanvragen!