DNA Leiderschap Profiel

Succesvolle leiders zijn in staat verschillende stakeholders in de organisatie en het team op een juiste manier in te schatten en te motiveren. Door belangen af te stemmen krijgen leiders die op een juiste manier politiek bedrijven meer gedaan. In de praktijk draait het daarnaast om het nemen van beslissingen en waar nodig doorpakken. Tenslotte hebben succesvolle leiders een sterke interesse in die factoren die mislukken én successen kunnen beïnvloeden. Ze zoeken steeds naar hefboomeffecten, die de input kunnen verminderen en de output kunnen verhogen. Ze willen de toekomst (mede) vormgeven.

Om echt succesvol te zijn is het voor leiders essentieel inzicht te hebben in hun natuurlijke leiderschapstalenten en de manier waarop ze deze optimaal in kunnen zetten. Het DNA Leiderschap Profiel voorziet daarin.

Biologische identiteit

Leiders ontwikkelen zich in vier levensfasen.

dna 4 fasen

Fase 0: DNA = Biologisch startpunt

Ons DNA is afkomstig van onze ouders en vormt het fundament van wie we zijn en waar we vandaan komen. Het is de blauwdruk voor alle stofjes in onze hersenen en speelt dus een belangrijke rol in wie we zijn en wat we doen.

Fase I: Biologische ontwikkeling hechtingsstijlen

In de eerste paar jaar van ons leven passen onze biologische systemen zich aan de omgeving aan, waarin we opgroeien. Onze ouders en opvoeding spelen hierin een belangrijke rol, maar de rest van onze sociale omgeving natuurlijk ook.

Fase II:  Persoonlijke ontwikkeling, drijfveren en motivaties

Vervolgens gaan we ons als persoon ontwikkelen. Op basis van je biologische systeem en je levenservaring worden je voorkeuren, motivaties en drijfveren gevormd.

Fase III: Professionele ontwikkeling

Onze biologische en persoonlijke ontwikkeling moet je interpreteren in de professionele context waarin we actief zijn. Daarom brengen wij ook leiderschap dimensies in kaart. Zo komen we tot een totaalbeeld.

Inzicht op basis van 5 leiderschap dimensies

DNA leiderschap profiel

Klik om te vergroten

Het DNA Leiderschap Profiel brengt de vijf leiderschap dimensies in kaart. Deze dimensies zijn direct gekoppeld aan de voor leidinggevende cruciale biologische systemen. De inzichten uit het persoonlijk verkregen feedbackrapport zijn dus direct vertaalbaar naar de dagelijkse praktijk.

  • Focus, het zien van kansen en herkennen van het zwarte zwaan moment
  • Bonding, het creëren van een teamgevoel en het bouwen van vertrouwen
  • Politics, aandacht voor het tactische spel en situationeel kunnen handelen
  • Boldness, beslissingen durven nemen en snelheid creëren
  • Thought Leadership, bereid zijn te innoveren op basis van opinieleiderschap

Inzicht, begrip en kennis

Inzicht in het leiderschap DNA is verhelderend en confronterend. Het dringt direct door tot de kern en houdt leiders een spiegel voor als startpunt voor hun verdere ontwikkeling.

Door de verkregen inzichten leren leiders begrijpen waarom ze ergens wel of niet succesvol in zijn. Dit begrip leidt ertoe dat ze effectiever zijn in hun leidinggevende rol.

Inzicht, begrip en kennis stellen leiders in staat focus aan te brengen in hun groeitraject. Door hun sterke punten te ontwikkelen, leren ze optimaal gebruik te maken van hun natuurlijke talenten.

Individu, team en organisatie

Het DNA Leiderschap Profiel passen we toe bij individuele leiders, maar ook management teams of hele organisaties.

Teams worden zich veel bewuster van elkaars natuurlijke valkuilen. Dat leidt tot acceptatie en bereidheid om elkaar te helpen. Hierdoor zijn leiders succesvoller in het naar een hoger niveau tillen van hun organisatie.

Elke organisatie heeft zijn eigen identiteit en cultuur. Met inzicht in het Company DNA wordt duidelijk waar de successen van de onderneming vandaan komen.