Leiderschap coachingCoaching leiderschap

Coaching is een manier van werken waar zeer verschillend over wordt gedacht en veel onder kan worden verstaan. Wij hanteren voor coaching een definitie die door de NOBCO is samengesteld en luidt als volgt:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Coaching onderwerpen

De onderwerpen en thema’s die ter sprake kunnen komen zijn oneindig groot. U bepaalt het onderwerpen en de doelstellingen. De coach helpt en begeleidt. Uw coach is een sparringpartner, iemand die u een spiegel kan voorhouden of iemand die bijvoorbeeld ‘advocaat van de duivel’ kan spelen.

Onze coaches zijn ervaren rotten in het vak, hebben een bedrijfsmatige achtergrond en weten voor welke uitdagingen bestuurders, ondernemers, leidinggevenden en anderen met een meer dan gemiddelde verantwoordelijkheid staan.

Coaching en vertrouwen

Coaching kan uitsluitend plaats vinden op basis van wederzijds vertrouwen. Aan elke coaching gaat daarom altijd een persoonlijke kennismaking vooraf. Na deze kennismaking kiest u samen met de coach we werkwijze en frequentie van de coaching.

Meer weten over coaching?

Wilt u meer weten over onze manier van coaching en/of wilt een afspraak maken met een van onze coaches voor een kennismaking?