euros
, , ,

Omzet verbeteren

Help onze omzet moet verbeteren!

meesterschapOmzet en het vergroten ervan is een van de meest besproken onderwerpen tijdens salesmeetings. Elke verkoper kan duidelijk motiveren waarom de doelstelling niet is gehaald en de salesmanager kan op zijn/haar beurt aan de directie uitleggen waarom de totale doelstelling deze maand niet is gehaald. Het blijven drukken tegen verkopers met de boodschap dat het beter moet blijkt niet te werken en ook de zoveelste verkooptraining levert te weinig op. Sterker nog, als we het verlies aan omzet meerekenen van de dagen dat zij niet op weg waren en met klanten spraken, valt de balans zelfs negatief uit!

Dat kan ook anders!

Onlangs kwamen wij in contact met een ondernemer die er van overtuigd was dat hij het gezien de omstandigheden nog niet zo slecht deed. Tenslotte was de markt waarin hij opereerde nog niet goed hersteld. tarieven staan enorm onder druk en de concurrentie de laatste jaren veel sterker geworden. Hij leek zijn zaken goed op orde te hebben. Dit zijn de cijfers:

 • 19 verkopers, elk met een eigen jaartarget
 • 14 verkopers realiseerden hun targets
 • 5 verkopers realiseerden hun targets niet
 • De totale doelstelling van alle verkopers bij elkaar bedroeg € 5.025.000
 • Het bedrijf realiseerde een jaaromzet van € 5.161.000
 • Opmerking van het management: “Eigenlijk doen we het nog niet zo slecht!”

Hij ging de uitdaging aan

Hij ging de uitdaging aan om zijn omzet te verbeteren en liet ons de cijfers in kaart brengen en analyseren. Na de analyse waren dit de conclusies:

 • Het bedrijf laat onnodig behoorlijk wat omzet liggen
 • Met een doelgerichte inspanning is het makkelijk mogelijk de omzet met 10 – 15 % te verhogen!
 • De return on investment van deze inspanning bedraagt 2,8 ofwel bijna 300%
 • Opmerking van het management: “Wat stom dat we dit niet eerder hebben ontdekt!”

Durft u deze uitdaging ook aan? Wilt u uw omzet verbeteren?

Als u het aandurft uw cijfers door ons te laten analyseren en benieuwd bent hoeveel uw omzet kan verbeteren en hoe dat kan, neem dan contact met ons op. Laat hier uw reactie achter.

 

goede voornemens
, ,

Goede voornemens

Goede voornemens voor 2017

Metro onderzocht wat de meest populaire goede voornemens zijn voor 2017:

 1. afvallen
 2. stoppen met roken
 3. meer tijd met familie en vrienden doorbrengen
 4. sporten
 5. stoppen met drinken
 6. stoppen met stressen en meer genieten van het leven
 7. zaken op orde krijgen
 8. iets nieuws leren

Zit er iets van jouw gading bij? De meeste mensen denken dat zij hun voornemen wel waar zullen maken, terwijl 75% in de eerste maand al is gesneuveld! Uiteindelijk slaagt maar 17% in hun goede voornemens! Wat mij opvalt dat ze bijna allemaal gaan over kwaliteit van leven en niet over meer bezittingen!

ITR

Inspiratie, transpiratie en realisatie zijn de stappen die je achtereenvolgens moet zetten om je goede voornemen ook echt waar te maken. Vooral de eerste twee. De derde is het logische gevolg.

Inspiratie

Zorg dus om te beginnen voor genoeg inspiratie. Een goede inspiratiebron is het bewustzijn van de pijn en de ellende die je oploopt als je het voornemen niet waarmaakt. Als dat geen pijn oplevert is er ook niet voldoende aanleiding om te veranderen. Veranderen begint met een sterk besef van urgentie. Dus pijn bij falen en plezier bij slagen.

Transpiratie

Transpiratie is het gevolg van hard werken en doorzetten. Dat heb je meestal nodig om je doelen te realiseren. Als je moeite hebt met doorzetten is er meestal te weinig inspiratie! Kijk daar nog eens naar als het tegen zit zodat je weer weet waarom je het ook alweer doet.

Realisatie

werk in uitvoeringRealisatie is het logische gevolg van alle acties in de juiste richting. Soms een stapje terug maar daarna weer drie vooruit! Een helder beeld van wat je wilt, de juiste actie en doorzetten, doorzetten en nog eens doorzetten leiden bijna automatisch tot het gewenste resultaat! Tijd voor een feestje.

Niemand kan alles alleen

Kijk nu nog eens naar je goede voornemens en bedenk waarom je dat wilt, wat er gebeurt als je er niet in slaagt, wat het je oplevert als je geslaagd bent. Maak dit beeld zo helder mogelijk voor jezelf. Zoek plaatjes die het eindresultaat goed verbeelden en plak deze op in je omgeving zodat je ze dagelijkse ziet. Het houdt je scherp!

Kijk ook goed wat er voor nodig is om te slagen, wat jij al kunt, wat je nog moet leren en wie je daarbij kan helpen. Wat ga je concreet doen? Maak een dashboard voor jezelf waar je je vorderingen op bijhoudt. Geef jezelf bijvoorbeeld een cijfer voor bepaalde taken en pas dit regelmatig aan om te zien hoe goed je gaat en waar je kunt bijsturen. Betrekt zoveel mogelijk je omgeving en vraag hen jou te helpen. Ze doen het meestal graag.

Bedenk nu al wat je gaat doen om het te vieren als zodra je geslaagd bent. Misschien kun je ook tussentijds iets vieren als het realiseren van je einddoel wat verder weg ligt. Bedenk dan tussendoelen die bereikbaar zijn binnen afzienbare tijd.

ITR informatie.

Wil je alles weten over het ITR programma? Kijk dan hier maar eens.

Ik wens je veel inspiratie voor 2017!

DNA Leiderschapsprofiel
,

Leiderschap DNA

Leiderschap DNA

In samenwerking met vooraanstaande wetenschappers kunnen we nu uw leiderschapsprofiel vastellen mede aan de hand van uw DNA!

Excellerend Leiderschap

Echte leiders lopen vaak voorop als het gaat om gebruik maken van innovatieve technieken om zichzelf verder te verbeteren. Door uw DNA te analyseren tonen we u aan waar u nog ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Uw DNA Leiderschap Profiel is uw schakel naar vooraanstaande wetenschappers en u sluit zich aan de succesvolle captains of industry. Het vormt een perfecte basis om te groeien.

Werkwijze

Werkwijze DNA LeiderschapsprofielDoor middel van een speciale DNA kit stuurt u uw DNA in naar het laboratorium voor analyse. Daarna neemt u deel aan een speciale online assessment. De resultaten van uw DNA en het assessment vormen de basis van uw persoonlijk profiel. Een van onze gecertificeerde coaches koppelt het rapport aan u terug.

Privacy gewaarborgd!

Uw privacy is gewaarborgd! Uw DNA wordt anoniem verwerkt en anoniem opgeslagen. Uw DNA wordt apart van uw persoonsgegevens opgeslagen en er kan nooit een link tussen die twee worden gelegd. U ontvangt een unieke sleutel waardoor alleen u bij de resultaten van het onderzoek kunt. De rapportage gaat rechtstreeks naar u en u beslist zelf met wie u deze wilt delen. Uw gegevens worden beheerd door de Stichting Neuro Biologische Economische Studies. Door de gegevens bij een not-for profit organisatie te beheren voorkomen we dat ook in de toekomst op welke manier dan ook gegevens elders terecht zouden kunnen komen. Zonder uw unieke code zijn de gegevens voor een ander hoe dan ook waardeloos.

Direct aanmelden?

Klik op onderstaande knop u direct aan te melden voor de DNA Leiderschap Profiel Analyse

Eerst meer weten?

Wilt u eerst iets meer lezen over deze unieke methode? U kunt hieronder de brochure downloaden.

,

Zin in Leiderschap

ZINgeving als hulpmiddel bij bezielend leiderschap

Viktor Frankl, overlever van de holocaust, stelt dat de mens alles aan kan als hij een zin aan het leven toekent. Hieruit volgt ook het omgekeerde, dat de mens zonder zin niet kan leven. 

Langzamerhand groeit het besef hoe belangrijk zingeving is in alle aspecten van het leven dus ook  in het werk. Zaken doen en zingeving leken lange tijd tegenover elkaar te staan maar daar komt steeds meer verandering in. Zingeving en zaken betekent een vertaling van dat wat er in het leven werkelijk toe doet naar het werk: wat wilt u bereiken en wat is uiteindelijk de zin van uw werk?  Zingeving is in vrijwel elk beroep te vinden.  Dat hoeft helemaal niet zweverig of ingewikkeld te zijn.
Klanten helpen aan de telefoon, of een product of dienst verkopen waar je zelf in gelooft en waarmee je iemand blij kunt maken, kan veel  voldoening geven. Zingeving ontstaat door kleine dingen:  een kelner die glimlacht als hij je jouw bestelling brengt, een postbode die door weer en wind gaat om jouw brief op tijd te bezorgen.

Het effect van zingeving

Het zal u niet verbazen dat een medewerker gemotiveerder is als hij of zij het idee heeft dat de dagelijkse handelingen de moeite waard zijn en ertoe doen voor zichzelf of voor de omgeving.

Daarnaast zorgt de zingeving er ook voor dat medewerkers meer plezier in het werk ervaren, wat er weer voor zorgt dat ze vitaler zijn en vaak ook een betere gemoedstoestand hebt. Zij zullen dan ook minder vatbaar zijn voor burnout en ziektes.

Weet u zin te geven aan uw leiderschap? Zin hebben in willen zeggen dat je ergens naar verlangt. Als mensen ergens naar verlangen willen ze het erg graag hebben. De kunst van leiderschap aller tijden is om mensen ergens naar te laten verlangen. Nu zouden we onder de noemer van leiderschap 2.0 of inmiddels misschien al 3.0 een mooi nieuw programma kunnen lanceren met het motto dat het helemaal anders moet. Wij vinden wel dat leiders gemiddeld anders leiding zouden moeten geven dan dat zij dat op dit moment doen, maar dat roepen de goeroes al jaren en schijnbaar helpt het niet veel.

Als je als leider nu gewoon eens gaat doen wat de gemiddelde leiderschap goeroe vertelt, denk je niet dat het zou werken? Wij denken van wel, maar waarom is er dan toch zoveel belabberd leiderschap op de wereld en in bedrijven? Dat is een goede vraag die we hier zelf proberen te beantwoorden.

In hun gedrag worden mensen door verschillende aspecten beïnvloed. Om er een paar te noemen:

 • de rol die ze vervullen
 • omgeving en de context waarbinnen het gedrag plaatsvindt
 • hun kennis en vaardigheden
 • hun persoonlijke waarden en geaccepteerde bedrijf of groepswaarden
 • hun gevoel van identiteit
 • hun idee over ZINgeving

Hoewel zingeving hier onderaan het lijstje staat blijkt het ongeveer het allerbelangrijkste te zijn in de beïnvloeding van het gedrag van mensen. Zodra mensen niet meer het gevoel hebben dat wat zij doen iets bijdraagt aan hun gevoel van zingeving, zal de bereidheid om het te blijven doen zienderogen afnemen en uiteindelijk stoppen ze er ook mee. We kennen dit rijtje ook wel als de logische niveaus van Gregory Bateson en later Robert Dilts. De stelling is dat veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot veranderingen op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau echter, zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau!

Om mensen te beïnvloeden en ook jezelf sneller en met meer zekerheid te laten veranderen is het dus handiger op een zo hoog mogelijk niveau te beginnen. Het niveau van zingeving.

Zingeving is volgens ons een van de essentiële begrippen van leiderschap, naast bewustzijn en verbinding. Over twee laatste later meer. Als leider is het handig, volgens ons zelfs noodzakelijk dat je begrijpt wat jou bezig houdt. Waarvoor doe je wat je doet en waarom wordt je daar blij of juist verdrietig van. Als je dit begrijpt en dat deel ook van de mensen waar je leiding aan geeft kunt en wilt begrijpen werk je letterlijk aan zin in leiderschap.

Leiders met een gevoel voor zingeving lijken beter in staat bezielend leiding te geven en genieten daar meer van. Zij worden eerder gezien als authentiek en als leiders met diepgang.

Geeft u zichzelf nu eens een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 voor uw gevoel voor zingeving als leidinggevende. Wat is uw score en hoeveel ruimte u nog om te verbeteren?