goede voornemens
, ,

Goede voornemens

Goede voornemens voor 2017

Metro onderzocht wat de meest populaire goede voornemens zijn voor 2017:

 1. afvallen
 2. stoppen met roken
 3. meer tijd met familie en vrienden doorbrengen
 4. sporten
 5. stoppen met drinken
 6. stoppen met stressen en meer genieten van het leven
 7. zaken op orde krijgen
 8. iets nieuws leren

Zit er iets van jouw gading bij? De meeste mensen denken dat zij hun voornemen wel waar zullen maken, terwijl 75% in de eerste maand al is gesneuveld! Uiteindelijk slaagt maar 17% in hun goede voornemens! Wat mij opvalt dat ze bijna allemaal gaan over kwaliteit van leven en niet over meer bezittingen!

ITR

Inspiratie, transpiratie en realisatie zijn de stappen die je achtereenvolgens moet zetten om je goede voornemen ook echt waar te maken. Vooral de eerste twee. De derde is het logische gevolg.

Inspiratie

Zorg dus om te beginnen voor genoeg inspiratie. Een goede inspiratiebron is het bewustzijn van de pijn en de ellende die je oploopt als je het voornemen niet waarmaakt. Als dat geen pijn oplevert is er ook niet voldoende aanleiding om te veranderen. Veranderen begint met een sterk besef van urgentie. Dus pijn bij falen en plezier bij slagen.

Transpiratie

Transpiratie is het gevolg van hard werken en doorzetten. Dat heb je meestal nodig om je doelen te realiseren. Als je moeite hebt met doorzetten is er meestal te weinig inspiratie! Kijk daar nog eens naar als het tegen zit zodat je weer weet waarom je het ook alweer doet.

Realisatie

werk in uitvoeringRealisatie is het logische gevolg van alle acties in de juiste richting. Soms een stapje terug maar daarna weer drie vooruit! Een helder beeld van wat je wilt, de juiste actie en doorzetten, doorzetten en nog eens doorzetten leiden bijna automatisch tot het gewenste resultaat! Tijd voor een feestje.

Niemand kan alles alleen

Kijk nu nog eens naar je goede voornemens en bedenk waarom je dat wilt, wat er gebeurt als je er niet in slaagt, wat het je oplevert als je geslaagd bent. Maak dit beeld zo helder mogelijk voor jezelf. Zoek plaatjes die het eindresultaat goed verbeelden en plak deze op in je omgeving zodat je ze dagelijkse ziet. Het houdt je scherp!

Kijk ook goed wat er voor nodig is om te slagen, wat jij al kunt, wat je nog moet leren en wie je daarbij kan helpen. Wat ga je concreet doen? Maak een dashboard voor jezelf waar je je vorderingen op bijhoudt. Geef jezelf bijvoorbeeld een cijfer voor bepaalde taken en pas dit regelmatig aan om te zien hoe goed je gaat en waar je kunt bijsturen. Betrekt zoveel mogelijk je omgeving en vraag hen jou te helpen. Ze doen het meestal graag.

Bedenk nu al wat je gaat doen om het te vieren als zodra je geslaagd bent. Misschien kun je ook tussentijds iets vieren als het realiseren van je einddoel wat verder weg ligt. Bedenk dan tussendoelen die bereikbaar zijn binnen afzienbare tijd.

ITR informatie.

Wil je alles weten over het ITR programma? Kijk dan hier maar eens.

Ik wens je veel inspiratie voor 2017!

,

Urgentie bij veranderen

Urgentie bij veranderenStrip-veranderen

Vaak ervaren mensen een wens om te veranderen en rationeel willen ze dat dan ook echt. Ze maken plannen en doelstellingen en bepalen een datum waarop ze beginnen met het uitvoeren van hun plannen. Na enkele weken en soms zelfs al na een paar dagen ontdekken ze dat het nieuwe ook niet alles is en stoppen ze met hun goede pogingen.

Herkent u dit?

Het is niet vreemd als u dit herkent; het is ons allemaal wel eens overkomen. Zo gaat het ook vaak bij veranderingen in bedrijven en organisaties. De belangrijkste reden van het mislukken van de gewenste veranderingen is meestal dat er onvoldoende besef was van urgentie. De reden om te veranderen was niet helder en niet stimulerend genoeg. Daar komt vaak bij dat het niet veranderen lekker comfortabel is en schijnbaar onvoldoende prikkelt om echt te veranderen.

Dat kan ook anders

Als u iets wilt veranderen in uw leven of op uw werk moet er dus eerst een diep gewortelde wens zijn om dit ook echt te bereiken. De gedacht dat het blijft zoals het nu is moet meer pijn doen dan de angst voor de verandering of het onzekere van het nieuwe onbekende.

Creëer urgentie

Om een sterkt gevoel van urgentie te creëren is hier een eenvoudige maar effectieve methode.

Ga ergens rustig zitten en bedenk hoe uw huidige situatie is. Vorm er een zo levendig mogelijk beeld van. Sluit uw ogen en verbeeld u dat er de komende 5 jaar niets verandert. Hoe ziet uw leven er dan over 5 jaar uit. Ga na wat dat emotioneel met u doet, maar ook sociaal, financieel, op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Maak dit beeld zo compleet mogelijk. Hoor de mensen in uw omgeving tegen u praten luister naar at ze over u zeggen, eervaar het gevoel dat bij deze situatie hoort. Geef het kleur en zorg dat u er deel van uitmaakt. Bekijk het niet van een afstand maar sta er midden in.

Als u een beeld heeft van uw situatie over 5 jaar, ga dan opnieuw 5 jaar verder en herhaal dit proces. Doe dat nogmaals met 15 en met 20 jaar. Waarschijnlijk voelt u zich niet heel erg goed en zit u wat in elkaar gezakt.

veranderenOpen dan uw ogen en haal even diep adem, schud dit vervelende gevoel van u af en veronderstel nu dat u wel gaat veranderen. U onderneemt in gedachten alles acties die u zich voorneemt. Sluit opnieuw uw ogen en vorm een beeld van uw leven over 5 jaar waarbij alle acties die u zich had voorgenomen perfect zijn uitgekomen. Hoe ziet u leven er dan uit. Herhaalt dit met 10, 15 en 20 jaar. Maak opnieuw alles zo levendig mogelijk. Hoor, zie, voel, proef en ruik uw nieuwe leven. en open daarna weer uw ogen.

Voelt u het verschil tussen veranderen en blijven doen wat u altijd heeft gedaan? Als u geen verschil of slechts weinig verschil ervaart, is het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. In heet geval dat u een zeer sterk verschil ervaart kan dit uw gevoel van urgentie versterken. U kunt deze oefening zo vaak herhalen als u wilt of te weten waarvoor u ook alweer doet.

Ik wens u veel plezier op uw weg.

,

Ethisch dilemma

Ethisch dilemma

In deze video zien we een TED presentatie van Dan Ariely over onze ethische code en hoe we daarmee kunnen spelen.

Dan Ariely, geboren in 1967, is een Amerikaans-Israëlische hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University in North Carolina (VS). Ariely wordt wereldwijd erkend als een vooraanstaand gedragswetenschapper.

Hij bestudeert de fouten in onze morele code: de redenen waarom wij denken dat het (soms) oké is om te bedriegen of te stelen. Studies wijzen uit dat we inderdaad voorspelbaar irrationeel handelen en dat we beïnvloed worden op manieren die we niet kunnen vatten. Dit veroorzaakt binnen organisatie soms ernstige ethische dilemma’s

Hij raakte op zijn 18de ernstig gewond en moest lang in het ziekenhuis moest verblijven omdat 70% van zijn lichaam ernstig verbrand was. Deze gebeurtenis zou er wel eens toe kunnen hebben geleid dat hij gedragswetenschapper is geworden. De ervaring in het ziekenhuis leidde tot zijn eerste onderzoek naar onlogisch gedrag: terwijl we denken dat we verstandig en afgewogen handelen, bepalen allerlei verborgen irrationele mechanismen in feite wat we doen. Maar ze bepalen ook de mate waarin we “eerlijk” zijn. In deze presentatie gaat hij verder in op het gemak waarmee we verleid kunnen worden om oneerlijk te zijn met de bekende gevolgen voor ons financiële systeem.

Hoewel de presentatie al weer een paar jaar geleden werd gegeven is het onderwerp van het ethisch dilemma nog altijd actueel. Hoe is het binnen uw organisatie gesteld? Hoe speelt u daar met uw leiderschap op in?

meedoen en winnen
, ,

Meedoen of winnen

“Meedoen is belangrijker dan winnen!”olympische vlag

Het is een van de motto’s van de Olympische spelen. Voor Nederland de meest succesvolle spelen tot nu toe! Een zeer groot compliment voor alle sporters en coaches!!

Valt er wat te leren?

De evaluaties van de spelen zullen een dezer dagen wel op gang komen en natuurlijk wil iedereen weten hoe is het gekomen en wat moeten we doen om dit over 4 jaar te evenaren of zelfs te overtreffen? De vraag die ik bij jou als leider neer wil leggen is wat kun jij leren van deze spelen en de successen van de sporters?

Hebben de Polen gewonnen of verloren?

De Poolse dames besloten in de finale van de ploegen achtervolging om hun reserve in te zetten die op papier minder sterk zou zijn dan een van de andere dames. Zij schaatsten schijnbaar op hun gemak naar een tweede plaats. De reden hiervoor was dat zij vooraf hadden ingeschat dat het winnen van de finale een onhaalbare klus zou zijn. Zij kozen ervoor de reserve in te zetten omdat in Polen een sporter met een Olympische medaille financieel gesteund wordt en een groot aanzien geniet. Hebben zij nu verloren of toch gewonnen?

Wat doet het ertoe?

Schijnbaar zijn er ook andere dingen belangrijk dan de gouden medaille. Elke sporter en ook elke leider en medewerker maakt deze afweging voor zichzelf. Sven Kramer kon aanvankelijk niet blij zijn met zijn tweede plaats op de 10 kilometer, terwijl Carien Kleibeuker zeer blij was met haar bronzen plak op de 5000 meter. De verwachtingen en overtuigingen die je hebt hebben grote invloed op de emotie die je ervaart na afloop bij het behalen van het resultaat. Zo is het in het dagelijks leven ook!

Verwachtingen leiden tot teleurstellingen

We kunnen veel leren van de sporters die beladen met medailles zijn terug gekomen. Allereerst lijkt het, dat als het resultaat overweldigend is, niemand meer maalt om het proces op weg er naar toe. Het doel lijkt de middelen te heiligen totdat de euforie is weggeëbd. Onze verwachtingen zijn gebaseerd op onze behoeften. Meestal zijn we ons van deze laatste niet zo erg bewust, maar ze zijn er wel degelijk. Door jezelf meer bewust te worden van behoeften en verwachtingen en deze goed te managen kunnen we onze teleurstellingen verminderen. Het is echter ook en misschien wel vooral handig om onze gewenste resultaten te bereiken. Dat is wat de Olympische sporters de afgelopen jaren hebben gedaan en blijven doen.

Hoe doen ze dat toch?olympische ploeg 2014

Wat we vooral kunnen leren van de sporters is de manier waarop zij zich hebben ingezet om hun resultaten te boeken. De manier waarop zij dat doen is kort als volgt samen te vatten.

 • Weet wat je wilt en wat je kunt en wat je nog niet kunt
 • Zorg dat je een helder doel voor ogen hebt (visualiseren en imagineren), houd dit voortdurend helder voor ogen en weet vooral ook waarom je dit wilt
 • Vertrouw erop dat je dit doel zult behalen
 • Deel dit doel met je omgeving
 • Zorg voor een omgeving die je helpt en steunt jouw doel te bereiken
 • Plan en organiseer alles wat nodig is om het doel te bereiken
 • Ga aan de slag, werk hard, werk hard en werk hard
 • Laat je niet van de wijs brengen
 • Evalueer tussentijds en stuur bij
 • Werk hard, werk hard en werk hard
 • Vier je successen en geniet

Leiderschap is net topsport

De vergelijking tussen topsport en leiderschap wordt vaak gemaakt. Veel voormalig topsporters verdienen er zelfs een goede boterham mee om leiders en ondernemers  hun verhaal te vertellen. Meestal komt de essentie aan op de bovenstaande punten.

Ondernemers en de omstandigheden

“Ja maar”, hoor ik ondernemers dan zeggen, “bij ons is dat allemaal anders en werkt het niet zo. Wij hebben te maken met crisis, teruglopen consumenten vertrouwen etc.” Hoever denkt u dat Sven Kramer, die hier symbool staat voor alle topsporters zou zijn gekomen als hij had gezegd: “Mijn schaatsen zijn krom en niet scherp, het is zover vliegen naar Calgary, ik ben zo lang van huis bij die wedstrijden. . . . . . ?”

Meedoen of winnen?

Gaat jij voor het meedoen of ga je toch voor het winnen? Beide is mogelijk en van beide kun je gelukkig worden afhankelijk van je verwachtingen en je behoeften. Hoe het ook zij, in beide gevallen is er werk aan de winkel!

Weet wat je wilt, waarom u dat wilt, wat ervoor nodig is, ga aan de slag, hou vol en geniet!

Ik wens je veel plezier en uithoudingsvermogen!

De berg spreekt

Reflectie

Het volgende verhaal is van een voor mij onbekende auteur. De reden dat ik het heb overgenomen is dat de metafoor die het bevat mij erg aanspreekt. Een van de motto’s die ik persoonlijk aanhang is dat de buitenwereld de ongenaakbare reflectie is van onze binnenwereld.

Citaat van onbekende auteur:

“Een jongeman wilde het vèr brengen in de wereld en had daarom altijd vlijtig gestudeerd. Verre reizen hoorden niet tot zijn programma. Kort na zijn examen bezocht hij Zwitserland en maakte een voettocht door de bergen. ‘Wat is het hier móói !’ riep hij en hoorde uit de bergen een verre stem: ‘… hier móói!’ Dit verschijnsel had hij tijdens zijn studie in de economie nog nooit gehoord. Wie riep hem hier wat toe? Werd hij nageaapt? Hij probeerde het nòg eens. ‘Sùkkel !’ riep hij en de stem uit de bergen antwoordde: ‘Sùkkel!’ ‘Ná-aper!’ riep hij weer, iets vertoornd en hoorde weer: ‘Ná-aper!’ Gelukkig ontmoette hij een wijze schaapherder op zijn pad en vroeg hem, wie die vreemde stem was. ‘Luister eens: Dòm-oor!’ riep hij en kreeg: ‘Dòm-oor!’ terug. ‘Het kan ook anders’, zei de schaapherder, ‘hoor maar !’ Hij riep: ‘Uitstékend!’ En het ‘uitstékend’ galmde uit de bergen terug. Voor u geen wonder maar voor deze jongeman een openbaring. ‘Gewèldig!’ riep hij zelf ook en kreeg: ‘Gewèldig!’ terug. ‘Deze bergen’ zei de schaapherder, ‘zijn de spiegel van het menselijk leven… Wat je tegen de bergen roept, krijg je van de bergen terug. En wat je tegen mensen roept… krijg je van mensen als echo terug!’ De jongeman begreep het!”

 

,

De egocentrische mens

Iedereen doet uiteindelijk alles uitsluitend voor zichzelf

Moeder Teresa

De mens is graag onbaatzuchtig en barmhartig, alhoewel niet allemaal maar toch wel veel mensen. Wij geloven overigens in het goede van de mens! Desondanks geloven wij er ook in dat mensen alle dingen die zij doen uiteindelijk alleen en uitsluitend voor zichzelf doen. Is de mens hierdoor dan een egoïstisch wezen? Een beetje wel, maar de vraag is of dat erg is.

Moeder Teresa

Moeder Teresa staat bekend als een toonbeeld van naastenliefde, ontving de Nobelprijs voor de Vrede en werd na haar dood zalig verklaard. Mee eer zou je niet kunnen krijgen en het komt haar toe. De vraag is echter wat haar dreef om te doen wat zij deed en voor wie deed zij dit uiteindelijk. Let wel: wij hebben op geen enkele manier kritiek op Moeder Teresa, maar vragen ons slechts af waarom en hoe kunnen we haar gedrag verklaren in het licht van de vraag of mensen nu onbaatzuchtig of toch meer egoïstisch zijn.

Onbaatzuchtig of egoïstisch

10020_hulp_bij_egoisme_mMoeder Teresa is geboren in 1910 in Skopje in een streng katholiek gezin. In 1928 vertrek zij naar Ierland en in 1929 naar India met als doel “het goede te doen in de alledaagse dingen”. Zij wordt uiteindelijk ziek en moet het rustiger aan gaan doen. Op 10 september 1946 reist zij met de trein in India naar Darjeeling en ontvangt tijdens een verschijning van Jezus een boodschap van God: “Geef alles op en volg Jezus om de allerarmsten te dienen”. Zij deed ging aan de slag om de belofte die ze had gedaan na te komen en heeft daar de rest van haar leven aan gewerkt. Terwijl zij bezig was haar ideaal na te streven en de dingen te doen die zij belangrijk vond deed zij voor veel mensen goede dingen en hielp aldoende veel mensen. In 1950 kreeg zij toestemming van de Paus om helemaal haar eigen ding te doen en gaat aan de slag om haar belofte na te komen en te werken om mensen in armoede te helpen.

Was dit nu een daad van onbaatzuchtigheid of egoïsme? Uiteindelijk deed Moeder Teresa haar uiterste beste haar ding te doen om de haar ideaal waar te maken. Je zou kunnen zeggen een egoïstische daad gericht op haar beeld van de ideale wereld en haar ideaal. was zij daarmee een egoïst? Nee natuurlijk niet. De vraag was echter of mensen gedreven kunnen worden door dingen van buiten zichzelf of juist door de dingen binnen zichzelf. Ik geloof in dat laatste. De buitenwereld kan een aanleiding zijn om iets te doen wat je diep van binnen zelf graag wilt en wat jij als ideaal ziet of ervaart.

Goede doelen

Geven aan goede doelen levert erkenning en waardering op. Waarom zou je je inspannen voor vluchtelingen in Syrië of andere oorlogshaarden. Doe je dat nu voor de mensen die je helemaal niet kent of toch meer voor je eigen gemoedsrust en de waardering die je daarvoor krijgt van je omgeving? Waarom willen mensen zich zo graag laten voorstaan op wat zij allemaal wel niet doen voor goede doelen? Bestaat altruïsme eigenlijk wel? Is de mens van nature wel zo onbaatzuchtig en altruïstisch?

De sociaal-psycholoog Dale T. Miller, hoogleraar aan de Stanford University heeft hier veel onderzoek naar gedaan en hoewel er geen hard wetenschappelijk bewijs lijkt te zijn, gaat hij er vanuit dat het egoïsme de mens is aangeleerd en dat wij van nature altruïstische wezens zijn. We weten dat alleen erg goed te verbergen. De participatiemaatschappij kan dus op ons rekenen.

Wat zijn jouw idealen?idealen

Heb je er al eens over nagedacht wat jouw idealen zijn en op welke manier je daarmee de wereld zou kunnen dienen? Leiderschap is het beste uit jezelf en uit anderen halen. Het begint echter bij jezelf.

Wat vind jij?

Ik daag je graag uit om eens te laten weten wat jouw idealen zijn door op dit bericht te reageren. Reageer ook gerust als je eens of misschien in te totaal niet eens bent met de stelling dat de mens een tamelijk egoïstisch wezen is.

goede voornemens kalender
,

Goede voornemens

75% van de goede voornemens mislukt

U weet waarschijnlijk dat meer dan 75% van de goede voornemens sneuvelt binnen 1 maand nadat ze begonnen zijn. Dat is erg teleurstellend, maar je zou ook kunnen zeggen dat ondanks veel tegenslag toch nog steeds 25% van de goede voornemens kans heeft om te slagen! Als leider maakt u ook elke jaar goede voornemens en noemt dat dan meestal “nieuwe doelen”. Er zijn helaas geen cijfers over het percentage van de doelen dat wel of niet gehaald wordt. U weet dat waarschijnlijk wel voor u zelf.

Nu is er wel veel geschreven over de methode van het stellen van doelen. U kunt deze het beste SMART definiëren. De vraag die ik u hier wil voorleggen gaat niet zozeer over het SMART principe maar veel over de gebieden waarvoor u doelen stelt voor het komende jaar.

Doelen

DoelDe doelen gaan veelal over omzet, winst, kosten, ziekteverzuim en dergelijke. Feitelijk zijn dit resultaten van uw inspanningen. Met andere woorden: als u doet wat u moet doen en uw mensen doen dat ook zou uw omzet optimaal moeten zijn en uw ziekteverzuim nihil. Het is dus eigenlijk veel slimmer om naast de eindresultaten ook doelen te stellen door de factoren die uw doelen beïnvloeden. Wij zeggen ook wel eens dat het sturen van een organisatie met behulp van resultaten veel lijkt op het sturen van een auto met behulp van alleen de achteruitkijkspiegels. U kijkt namelijk altijd naar achter om vast te stellen of u het wel of niet gehaald heeft. Bijsturen kan dan vaak niet meer.

Gratis deelname Organisatie Rendement Scan

Aangezien leiderschap ons favoriete thema is en gelijktijdig de zwakste schakel van veel organisatie betreft, dagen wij u uit deel te nemen aan de Organisatie Rendement Scan. Deze scan geeft u door middel van 20 vragen op het gebied van mensen en bedrijfsprocessen direct een zeer goede indicatie waaraan u in de komende periode zou kunnen en misschien zelfs wel zou moeten werken om uw doelen te kunnen halen. Wij bieden u de mogelijkheid om gratis aan de scan deel te nemen.

Uw investering

De enige investering die wij van u vragen is uw naam en e-mailadres. Het spreekt voor zich dat wij deze uitsluitend voor dit doel gebruiken en om u in de toekomst af en toe enkele leiderschapstips toe te sturen. U kunt zich bij elke bericht dat u van ons ontvangt direct weer afmelden. Wij hopen natuurlijk dat de tips voor u de moeite waard blijken en ze graag wilt blijven ontvangen.

Durft u het aan? Voer hieronder uw gegevens in om uw gratis deelname aan te vragen.